Rapportering av kontodelning och flera konton

Spelens integritet är väldigt viktigt för oss. Spelare får inte dela konton eller använda programvaran eller spela på någon annans konto*. Detta är ett brott mot våra användarvillkor.

Om du misstänker att en spelare gör detta kan du rapportera det till oss.

Hur skickar jag en rapport?

Kontakta oss med all relevant information genom att skriva 'Multiple accounts report' i ämnesraden. Vi kommer att granska de rapporterade kontona och vidta lämpliga åtgärder om de bryter mot våra regler. Av sekretesskäl kan vi inte informera dig om resultatet av vår granskning.

För att skicka din rapport, gå till:

  • Datorklient och webbsajt: Hjälp → Kontakta oss
  • Mobilapp: Konto → Hjälp → Kontakta kundtjänst

*Det finns några undantag från denna regel. Om du till exempel är mitt i en turnering och din internetanslutning bryts, så kan en vän avsluta turneringen åt dig.

Feedback

Besvarade denna artikel dina frågor?

Relaterade hjälpartiklar