Kan inte ansluta med Windows: Felkod -2/67 and -2/87

Felkoden som du får indikerar att en brandvägg blockerar vår programsvaras tillgång till internet.

Följ stegen nedan för att försöka lösa problemet:

  • Starta om din dator och stäng av/sätt på din nätverksutrustning (t.ex. modem, router, access point).
  • När din dator har startat om, kontrollera att din internetanslutning fungerar och öppna sedan programmet igen.

Om detta inte hjälper bör du konfigurera din brandvägg.

Skicka även med följande information:

  • Typ av anslutning (till exempel telefonmodem, bredband, DSL, satellit, etc.).
  • ISP (Internet Service Provider, det företag som är din internetleverantör).
  • Loggfilerna från vår programvara.

Feedback

Besvarade denna artikel dina frågor?

Relaterade hjälpartiklar