24 tim paus

Pokerhänder

På PokerStars erbjuder vi många varianter av poker, och i vissa har händerna annorlunda rangordning. Hold’emOmahaSeven Card Stud och Five Card Draw har alla en traditionell ‘hög’ rangordning. Omaha Hi/Lo, Razz och Stud Hi/Lo använder rangordningen ‘Ace to Five’ (‘California’) för låga händer. 2-7 Single Draw och 2-7 Triple Draw använder lowball-rankingen ‘Deuce to Seven’ (‘Kansas City’) för låga händer.

Och Badugi använder en speciell rangordning som är unik för det spelet. 

Kan du allt? Testa vårt interaktiva spel längst ner på sidan.

Färgstege: Fem kort i numerisk följd, i samma färg.

Stege

Vid oavgjort: Högsta kort i stegen vinner.

Bästa möjliga färgstege kallas royal flush och består av ess, kung, dam, knekt och tio i samma färg. En royal flush är en oslagbar hand.

Fyrtal: Fyra kort av samma valör, och ett sidokort eller 'kicker'.

Fyrtal

Vid oavgjort: Högsta fyrtal vinner. I spel med gemensamma kort där spelare har samma fyrtal, vinner den med högst sidokort ('kicker').

Kåk: Tre kort av samma valör (triss) och två kort av en annan matchande valör (par).

Kåk

Vid oavgjort: Högsta triss vinner potten. I spel med gemensamma kort där spelare har samma triss, vinner den med högst par.

Färg: Fem kort i samma färg.

Färg

Vid oavgjort: Spelaren med högsta kortet i färgen vinner. Om det behövs jämförs näst högsta kort, tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta för att avgöra vinnaren. Om alla fem kort har samma valörer, delas potten. Själva färgen används aldrig för att avgöra vinnaren i poker.

Stege: Fem kort i följd, ej i samma färg.

Stege

Vid oavgjort: Högsta kort i stegen vinner.

Notera: Ess kan användas som högst eller lägst i stegen, något som inget annat kort kan. A,K,Q,J,T är den högsta stegen (ess hög) och 5,4,3,2,A är den lägsta (fem hög).

Triss: Tre kort av samma valör och två orelaterade sidokort.

Triss

Vid oavgjort: Högsta triss vinner. I spel med gemensamma kort där spelare har samma triss, vinner den med högst sidokort och, om det behövs, högsta andra sidokort.

Tvåpar: Två kort av samma valör, två kort av en annan matchande valör, och ett sidokort.

Tvåpar

Vid oavgjort: Högsta paret vinner. Om spelare har samma högsta par, vinner högsta andra par. Om spelare har två identiska par, vinner högsta sidokortet.

Par: Två kort av samma valör och tre orelaterade sidokort.

Par

Vid oavgjort: Högsta paret vinner. Om spelare har samma par, vinner den med högst sidokort och, om det behövs, högsta andra och tredje sidokort.

Högt kort: Alla händer som inte kan bilda en hand som listas här.

Högt kort

Vid oavgjort: Högst kort vinner och om det behövs jämförs näst högsta kort, tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta för att avgöra vinnaren.

Denna rangordning av låga händer används i vanliga Hi/Lo-spel som Omaha Hi/Lo och Stud Hi/Lo, och i Razz som endast spelas med låg hand.

Notera att färg är irrelevant i rangordningen Ace to Five. En färg eller stege förstör inte en låg pokerhand enligt Ace to Five. Ett ess räknas alltid som lågt för en låg hand.

Notera även att värdet för en låg femkortshand alltid börjar med högsta kortet och räknas nedåt från det.

Fem låg, eller wheel: Fem, fyra, tre, två och ess.

Fem låg (wheel)

Vid oavgjort: Alla händer med fem som högsta kort delar potten.

Sex låg: Fem kort utan par med en sexa som högsta kort.

Sex låg

Vid oavgjort: Den med lägst andrakort vinner potten. 6, 4, 3, 2, A slår alltså 6, 5, 4, 2, A. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Sju låg: Fem kort utan par med en sjua som högsta kort.

Sju låg

Vid oavgjort: Den med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Åtta låg: Fem kort utan par med en åtta som högsta kort.

Åtta hög

Vid oavgjort: Den med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Åtta låg är den svagaste handen som räknas som låg i Omaha Hi/Lo och Stud Hi/Lo. I Razz finns det dock inga sådana gränser och den lägsta handen vinner alltid potten, även om den innehåller en nia, en dam eller till och med ett par!

Rangordningen Deuce to Seven är raka motsatsen till den traditionella höga rangordningen. Därför är den värsta handen man kan ha i traditionell hög poker - sju-fem hög i olika färg - den bästa man kan ha i Deuce to Seven Lowball (en perfekt sju låg, eller wheel).

Ett ess är alltid högt i Deuce to Seven (A, 5, 4, 3, 2 är därför en hand med ess som högsta kort och inte en stege). I Deuce to Seven räknas stegar och färger som händer.

Sju låg: Fem kort utan par eller stege i olika färg med en sjua som högsta kort. Den bästa handen man kan ha är 7, 5, 4, 3, 2, som även kallas ‘wheel’ eller ‘number one’.

Deuce to Seven Lowball

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. 7, 5, 4, 3, 2 slår därför 7, 6, 5, 3, 2 (sju-fem låg är bättre än sju-sex låg). Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Åtta låg: Fem kort utan par eller stege i olika färg med en åtta som högsta kort.

Åtta låg

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Nio låg: Fem kort utan par eller stege i olika färger med en nia som högsta kort.

Nio låg

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Tio låg: Fem kort utan par eller stege i olika färger med en tia som högsta kort.

Tio låg

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta, fjärde högsta och femte högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Notera:  Det finns inga gränser för den låga handen i Deuce to Seven Lowball. Händerna ovan är bara exempel på händer som kan dyka upp i spelet - den lägsta handen vinner alltid i Deuce to Seven, även om den är ett par eller högre!

Badugi använder inte traditionell handranking och det krävs lite träning för att man ska kunna tyda en hand. Rangordningen i Badugi är besläktad med Ace to Five och precis som i Ace to Five är esset alltid lågt. Men till skillnad från Ace to Five måste varje kort i din hand ha olika färg och valör för att räknas.

Badugihänder består av fyra kort istället för fem. En stege med fyra kort skadar inte din hand.

Kom ihåg att om du har kort av samma färg räknas bara ett av dem, och om du har par räknas bara ett kort.

Badugi: En badugi är en hand som består av fyra kort med olika valör i olika färg.

Badugi

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta och fjärde högsta kortet för att avgöra vinnaren.

Trekortshänder: En hand som består av tre kort med olika valör i olika färg, men ett fjärde kort som ger ett par eller är av samma färg som ett annat. De tre lägsta oparade korten i olika färg räknas.

Trekortshänder

Eftersom handen har ett par räknas en av fyrorna bort, så handen är en trekortshand med 4, 2, A.

Eftersom handen har två hjärter räknas ett av dem bort, så handen är en trekortshand med 3, 2, A.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Om det behövs jämförs tredje högsta kortet för att avgöra vinnaren. Det fjärde kortet (parat eller i samma färg) räknas inte i handen och används inte vid oavgjort.

Tvåkortshänder: En hand som består av två kort med olika valör i olika färg, men två kort som är parade eller i samma färg som de andra. De två lägsta oparade korten i olika färg räknas.

Tvåkortshänder

Eftersom handen består av två par räknas ett kort i varje par bort, vilket ger tvåkortshanden 5, A.

Trekortshänder

Eftersom handen har tre hjärter räknas två av dem bort, vilket ger tvåkortshanden 2, A.

Vid oavgjort: Spelaren med lägst andrakort vinner potten. Det tredje och fjärde kortet (parade eller i samma färg) räknas inte i handen och används inte vid oavgjort.

Enkortshänder: En hand som bara har ett spelbart kort. Det lägsta kortet räknas.

Enkortshänder

Eftersom handen innehåller fyra ess räknas tre av dem bort, vilket ger enkortshanden A.

Enkortshänder

Eftersom handen har fyra kort i samma färg räknas tre av dem bort, vilket ger enkortshanden 3.

Vid oavgjort: Potten delas om spelarna har likvärdiga enkortshänder.

Redo att testa dina kunskaper om pokerhändernas rangordning? Spela vår guide nu.